Årsmötet röstade fram ny slogan för Lokalpartiet

Lokalpartiets (fd. Strängnäspartiets) första årsmöte har gått av stapeln i Gyllenhjelmssalen i Strängnäs kommunhus den 10 april 2024.

Det var mycket trevlig stämning och många från vår ungdomsavdelning, Lokalpartiet Ungdom (LOKU) var på plats. Det glädjer oss extra mycket.

Den roligaste punkten på årsmötet var när vi röstade fram vilken slogan vi i Lokalpartiet ska ha framöver. Av 18 inlämnade förslag från medlemmarna blev det vinnande förslaget "Lokalpartiet – invånarnas röst".

Kort och tydligt och det säger precis det vi är – nämligen alla invånares röst – och dessutom poängterar sloganen att det som skiljer oss från de övriga partierna i kommunen är att vi kommer att göra omröstningar i viktiga frågor för att öka demokratin i kommunen.

Ny styrelse valdes på ett år och det blev: Lars Larsson, ordförande (omval). Ledamöter: Marie Ericsson Drotte, Thomas Timan, Andrea Mörner och Viktor Elgholm (alla omval). Nyvalda på ett år blev Thomas Drakengren (kassör), Jacob Lönnebring (partisekr.). Dessutom tillkom tre nya stolar i styrelsen för våra kommundelsgrupper Mariefred, Åker och Stallarholmen.

Avgående kassör Håkan Bertilsson avtackades för god tjänstgöring och Erik Berg och Frank Backman avtackades som våra revisorer. Nyvalda revisorer blev Håkan Bertilsson och Ingvar Wallenberg.

IMG_4081jpeg
Lars Larsson, vår partiledare, styrde ordförandeklubban under årsmötet.

IMG_4085jpeg
Håkan Bertilsson, glad avgående kassör, visade kassaboken för medlemmarna.

IMG_4097jpeg
Tjejhäng med Monika Eriksson Bertilsson (valberedningen) och Andrea Mörner (styrelseledamot kommunföreningen, Lokalpartiet).

IMG_4104jpeg
Viktor Elgholm, vår ersättare i (BUN) och Ossian Ekelund (valberedningen).

IMG_4091jpeg
Många engagerade ungdomar kom till vårt årsmöte. Fr v. Vidar Jöngren, Ossian Ekelund, Tilia Porsbjer, Edwin Jonsson, Kasper Kung och Viktor Elgholm.

IMG_4102jpeg
Alla generationer är engagerade i Lokalpartiet. Vidar jönsson och Bengt Hedengren på årsmötet.

IMG_4100jpeg
Thomas Drakengren (nyvald kassör i styrelsen) och Marie Ericsson Drotte (gruppledare) minglade i pausen.

IMG_4101jpeg
Vägen in i politiken är kort i Lokalpartiet. Det tilltalar dessa engagerade ungdomar fr v. Edwin Jonsson, Tilia Porsbjer och Kasper Kung.

IMG_4103jpeg
Lars Österblom och Thomas Drakengren två mycket engagerade medlemmar hängde med i mötesagendan och mötesdiskussionerna.