GDPR – Integritetspolicy

Så här använder och skyddar Lokalpartiet dina personuppgifter. 

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats på Hemsida24 eller för vårt nyhetsbrev via Get a newsletter. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, datum för medlemskap och betalda medlemsavgifter.

Lokalpartiet med organisationsnummer 819500-5627 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du kontaktar oss genom kontaktsidan på vår webbplats.

Facebook/Meta. Lokalpartiet hanterar ingen information om personer eller vad de gör på vår Facebooksida eller i vår Facebookgrupp. Facebook följer den gällande dataskyddslagen i EU och kommer att följa GDPR. Läs mer här.

YouTube. Som medlem i Lokalpartiet eller medverkande på våra aktiviteter godkänner du att vi kan komma att filma och därmed finns det möjlighet att du blir intervjuad eller kommer att synas i våra filmer för offentlig publicering.

Användning av informationen

Informationen du lämnat till oss kommer att användas för att kontakta dig i olika sammanhang. Det kan vara att skicka nyhetsbrev eller inbjudningar till dig. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.  

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag. Du kontaktar oss genom kontaktsidan på vår webbplats. 

Informationsskydd

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till obehöriga personer och skyddar dina personuppgifter genom lösenord med mera för hög säkerhetsnivå. Vår webbplats hostas av Hemsida24 och vårt nyhetsbrev av Get a newsletter.

Läs deras integritetspolicys här:

Hemsida24: https://www.hemsida24.se/funktioner

Get a newsletter:  https://www.getanewsletter.com/gdpr/