Lokalpartiet (Lok) Strängnäs arrangerar tre lokala e-folkomröstningar

PRESSMEDDELANDE 2024-04-16

E-folkomröstningar är ett nytt lokaldemokratiprojekt. LOK testar e-folkomröstningar i Strängnäs kommuns östra delar. Olika kommundelar får ett eget inflytande. Ett nytt projekt för att lyfta lokaldemokratin i Strängnäs kommun.


Vi träffar media på Mariefreds bibliotek/medborgarkontor onsdag 17 april kl 14:00.

Lokalpartiet (LOK), tidigare Strängnäspartiet, gick till val 2022 på att bl a utveckla e-demokratin i kommunen. Nu arrangerar LOK tre olika e-folkomröstningar med säker it-teknik, i tre olika kommundelar. För att kunna delta behövs BankID och att man bor i någon av de aktuella kommundelarna.

Omröstningen är öppen mellan 20 april och 5 maj. Vi kommer att följa omröstningarna på vår hemsida och utfallet presenteras på LOK hemsida.

Våra lokalföreningar, Åker, Mariefred och Stallarholmen, har formulerat frågorna. Alla frågor rör skolan, men det är olika frågor i de olika kommundelarna: 

 ”Ska Åkerskolan drivas av någon annan än kommunen?” LOK Åker. 

”Ska skolpaviljongerna som planeras att ställas vid Läggesta, i stället placeras i anslutning till Mariefredsskolan?” Mariefreds LOK.

”Ska Stallarholmen återfå sitt högstadium?” LOK Stallarholmen.

 

Lokala intressen stöter lätt på patrull i stora kommunförvaltningar. Strängnäs kommun har prövat kommundelsnämnder, men de fungerade dåligt och lades ner. Nu startar LOK e-folkomröstningar istället.

Lars Larsson, LOK, oppositionsråd i Strängnäs kommun.


LOK vill ge invånarna i Strängnäs kommun möjligheten att mellan ordinarie val, säga sin mening. Demokrati är att äga sin röst 365 dagar om året. Att sätta sig in i lokala frågor utvecklar våra kunskaper om vår kommun och vårt gemensamma samhälle. Att kunna rösta stärker både demokratin och samhällskontraktet.


”Även om e-förslag finns för medborgardemokrati i vår kommun, så vill vi utöka människors inflytande och göra invånarnas åsikter mer synliga och med direkt påverkan på politiken. Det här är en väg att förverkliga det. Nu kan vi lättare driva vår politik efter invånarnas vilja och sätta våra politiska prioriteringar efter det. Vi är vår nya slogan: Lokalpartiet – invånarnas röst.”

Marie Ericsson Drotte, gruppledare LOK.

Omröstningen går till så här:

1.   Öppna länken demokrationline.se./open.

2.   Klicka på min kommundels fråga.

3.   Identifiera Dig med Bank-ID.

4.   Klickar/rösta.  

Det digitala demokratisystemet Demokrationline (https://www.demokrationline.se/) tillhandahåller tekniken för att genomföra e-folkomröstningen.


Varför kallar LOK omröstningarna för e-folkomröstningar?

När demokrati på allvar började att diskuterades för ca 300 år sedan, blev det på modet att valda/utsedda ”representanter” fick hantera politiska frågor. Ett viktigt skäl var att de stora praktiska utmaningar som omröstningar i stora folkgrupper innebar, klarade man inte av. Dessa representanter samlades i ”folkförsamlingar” och röstade där. När folket själv röstade i politiska frågor, blev det ”folkomröstningar”. Idag har vi inte längre den historiska utmaning det innebar att genomföra och säkra omröstningsresultat. Modern it-teknik har inga begränsningar. Därför kallar vi våra lokala folkomröstningar för e-folkomröstningar!