LOKALPartiet – Invånarnas röst

Vi vill att du som invånare i Strängnäs kommun ska ha större inflytande över besluten i vår kommun. Det är därför vi vill höra invånarnas röster i digitala folkomröstningar med det digitala systemet Demokrati Online. Lokalpartiet kommer att driva resultaten av e-folkomröstningarna, som vår politik, i de politiska församlingarna kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och i nämnderna.

Välkommen att kontakta oss för mer information.
Lars Larsson, partiledare Lokalpartiet, svarar på dina frågor.
Mejl: lars.larsson@strangnas.se
Mobil: 070-306 80 82

Omröstningen går till så här:

1.   Öppna länken demokrationline.se./open. 

2.   Klicka på min kommundels fråga.

3.   Identifiera Dig med Bank-ID.

4.   Klicka/rösta.


OBS! Omröstningen sker i vårt omröstningssystem som är knutet till dig som bor i vissa postnummerområden. Du kommer till omröstningarna via QR-koder eller "rösta-knappen", som du hittar här nedan i anslutning till respektive fråga.

VÅR FÖRSTA E-OMRÖSTNING ÄR AVSLUTAD

Stort tack till alla som deltog i vår första e-omröstning med Demokrationline i våra tre frågor om skolan i kommunen!

Se våra frågor här under menyfliken "Invånarnas röster/skolan".

Vi kommer inte att visa resultatet av vår första omröstning, då det blev för få invånare som genomförde hela röstningen.

De problem vi stötte på i vår första omröstning var att:

 • Många var skeptiska till att logga in med BankID, då det florerar mycket bedrägerier med just BankID.
 • Många som loggade in var inte kompatibla med systemet med postnummer och kunde därför inte gå vidare i omröstningsförfarandet.
 • Det kom upp att man skulle anmäla sig som medlem för att kunna rösta, det gjorde många tveksamma.
 • Vi kommunicerade inte tillräckligt tydligt och mycket kring de olika frågorna.

Vi har nu analyserat omröstningen och kommer utifrån dessa erfarenheter ovan att dels justera systemet tillsammans med vår partner DemokratiOnline, inför vår nästa omröstning och dels förbättra vår kommunikation kring omröstningarna.

Läs gärna E-kurirens artikel med vår partiledare Lars Larsson om omröstningarna här …

Vi i Lokalpartiet tar denna första omröstning som en viktig erfarenhet och kommer att fortsätta med våra e-omröstningar i olika viktiga frågor för hela kommunen.

Så håll utkik efter nästa e-omröstning – din röst är viktig för vår lokala demokrati!

3 omröstningar om skolan

PÅGÅR 20 april – 5 maj 2024!

Här presenterar vi de tre omröstningarna om skolan i Strängnäs kommun som vi i Lokalpartiet har just nu.
Se pressmeddelande med förklaring kring e-folkomröstningarna och ytterligare info.

Fråga kommundel Åkers styckebruk

Tycker du Åkers skola ska drivas av någon annan än kommunen?

Gäller postnummer: 647 50, 647 51, 647 52, 647 83, 647 95, 645 91

Åkerskolan är kanske kommunens finaste, men elevernas resultat har länge varit bristfälliga. Självklart ska elever i Åker ha samma chans som alla andra elever. Länge har vi sett många ungdomar lämna skolan, utan godkända betyg.

Under förutsättningen att alla elever och lärare är välkomna, som förut till skolan, föreslår Lokalpartiet Åker att skolan ges en annan ledning. En ledning som ger våra elever samma möjligheter som andra elever.

Bakgrund:

Som föräldrar och samhällsmedborgare behöver vi ta konsekvensen av att Åkerskolan, under Strängnäs kommuns ledning, inte förbättrats på många år.  

Varför går inte lika många barn ut Åkerskolan med godkända betyg, som i de fristående skolorna?  

Lokalpartiet vill ge alla elever möjligheten att studera vidare. Det fungerar inte med dagens kommunala skolledning. Fristående skolor har högre snittbetyg än kommunala skolor. Därför föreslår vi att en ny ledning ges möjligheten att återupprätta Åkerskolan och ge våra elever en god utbildning. 

Alla elever och lärare är naturligtvis välkomna, men vi kräver bättre ledning och stabila resultat. 

Med jämna mellanrum hör vi applåder och stolta ord från kommunen om vår Åkerskola – att nu fungerar allt bra. Och sen är det strax som vanligt igen. Stök och svaga resultat. Varför ska vi ha det så? Varför kan inte kommunen ha en ordentlig skola i Åker?

Effekten blir att elevernas möjligheter och rättigheter tas ifrån dem. Vi ger dem inte chansen att plugga till godkända betyg.  

När vi, bakom det här initiativet, gick i Åkerskolan, kunde alla som ville gå vidare, för att betygen höll. Det sker inte idag, betygen är för dåliga. Och det beror inte på eleverna, utan på hur skolan sköts.  

Åker var, när vi var en egen kommun, en av de rika kommunerna i Sverige. Och ännu med den kanske finaste skolan i kommunen, men resultaten sviker förutsättningar.  

Situationen idag är allvarlig. Skolinspektionen har slagit ner på flera brister i skolan och skolan ligger under inspektionens granskning.

FRÅGA KOMMUNDEL MARIEFRED/LÄGGESTA

Ska skolpaviljongerna som planeras att ställas vid Läggesta, istället placeras i anslutning till MariefredS skola?

Gäller postnummer: 647 20, 647 21, 647 22, 647 23, 647 24, 647 30, 647 31, 647 32, 647 33, 647 35, 647 91, 647 92, 647 93

En provisorisk skola för låg- och mellanstadium planeras vid Läggesta. Invigning 2025. Enligt planeringen ska den användas tills Läggestas ordinarie skola är klar 2027.  

Är en tillfällig skola vid Läggesta bästa sättet att bland annat avlasta en överfull Mariefreds skola?

Är det inte klokare att ansluta paviljongerna till Mariefreds skola och använda dess personal och infrastruktur?

BAKGRUND:

Mariefreds skola ligger mitt i Mariefred och inrymmer låg-, mellan-, och högstadium. Genom tidigare planeringsmissar från kommunens styrande politiker (M + S) kom skolutbyggnaden i Mariefredsområdets helt i otakt med befolkningsutvecklingen.  

Resultatet ser vi idag; Mariefreds skola har under många år fått bereda plats för många hundra elever fler än skolan byggdes för. Situationen har hanterats tack vara lokala initiativ, undervisning hålls där ingen undervisning var tänkt att ske och framsynt skolledning.

 Gripsholmsskolans tillkomst uppskattats av Lokalpartiet och skapade ett tiltfälligt andrum. De strukturella problemen, med för få skollokaler i område Mariefred/Läggesta, har fortsatt att förvärras genom åren. Först nu har M + S börjat att hantera den ohållbara situation som föräldrar möter i kommunens östra delar. Tyvärr betyder det att en eventuell lösning på skolproblemet dröjer än många år. 

För att hantera akuta problem föreslår M + S att en tillfällig skola av flyttbara paviljonger ställs vid Läggesta. Där är mest öppen åker och mycket angränsande trafik. Alternativ placering i anslutning till järnvägen, men även där är det mycket biltrafik. Utöver paviljonger för undervisningen, måste även en ny infrastruktur av personal skapas där, skolmaterial införskaffas och ny skolgård anläggas. 

Lokalpartiet Mariefred ställer nu frågan till er som bor i området:

Är det inte klokare att ansluta paviljongerna till Mariefreds skola?  

Då kan redan existerande infrastruktur vid skolan användas. Lärare måste kanske anställas, men till exempel vaktmästare, kontorspersonal och mycket läromaterial är redan där. Gymnastikhall och skolgård är på plats. 

Även om paviljongerna ansluts till Mariefreds skola, är det inte säkert att de kan placeras i direkt anslutning till skolan. Poängen här är att de hamnar i ett levande samhälle och inte i på en öppen plats, tom på boende. Inte eller i anslutning till trafik och vid en kommande och mångårig byggarbetsplats. Plus vinsten med att de kan ingå i en redan fungerande organisatorisk helhet.

Hur använder vi våra mänskliga och materiella resurser bäst? Vad för miljö skapar vi för våra elever, lärare och personal? Trafik? Vägar? Vatten, avlopp och el? Skolgård, rastplatser, gymnastikhall? Allt som ska byggas nytt kostar stora pengar. 

Lokalpartiet Mariefred anser inte att en provisorisk skola ska ställas ute vid Läggesta.  

Varför?

 • Läggs paviljongerna istället vid eller i Mariefreds skolas närhet får eleverna en bra skolmiljö.
 • Läggesta riskerar att bli en karg plats för en skola.
 • Mariefreds skolas befintliga infrastruktur kan användas.
 • Etablering vid Läggesta innebär att allt måste nyskapas.

FRÅGA KOMMUNDEL STALLARHOLMEN

SKA STALLARHOLMSSKOLAN ÅTERFÅ ETT HÖGSTADIUM?

Gäller postnummer: 645 61, 645 62, 645 96, 645 97

Högstadiet i Stallarholmen stängdes 2018 och flyttades till Mariefred. Sen dess har Stallarholmens ungdomar pendlat med buss till Mariefred och Mariefreds skola - med stor överbeläggning av elever. 

Nu ställer Lokalpartiet Stallarholmen frågan om Stallarholmen ska få tillbaka sitt högstadium.

BAKGRUND:

När beskedet kom 2018 om att Stallarholmsskolans högstadium skulle flyttas till Mariefred, var det kommunens bäst presterande högstadium.  

För att stoppa nedläggningen drev invånarna i Stallarholmen igenom en folkomröstning. Även om det blev ett tydligt nej i omröstningen, drev M + S igenom nedläggningen och flytten. 

Idag bussas Stallarholmens högstadieelever till den överbelagda och underpresterande Mariefreds skola. bland annat överbeläggningen gjorde att Mariefredsskolan skolan hösten 2023 fick flera anmärkningar av Skolinspektionen. 

Att öppna Stallarholmsskolans högstadie skulle innebära:

 • Att Mariefreds skolas överbeläggning minskas.
 • Att högstadieelever i Stallarholmen inte behöver bussas till och från en överfull Mariefreds skola.
 • Högstadieelever i Stallarholmen kan gå eller cykla till skolan.

Lokalpartiet Stallarholmen föreslår att Stallarholmens högstadie återstartas.