Miljön

Sidan under uppbyggnad.

Miljön är viktig! Framtida generationer ska ha möjlighet till ett bra liv – i en frisk och rik natur i vår kommun.

Vi vill:

  • Involvera miljöaspekten vid stora beslut – särskilt vid plan- och byggärenden.
  • lösa kommunens avloppsproblem, det har gått alldeles för långsamt hittills.
  • värna Mälarens vatten.
  • skydda jordbruket i kommunen.
  • skapa förutsättningar för fler producenter av närodlad mat och dryck och hållbar/ekologisk djurhållning.
  • gynna den biologiska mångfalden genom att bland annat plantera växer som syftar till detta och utveckla stadsodlingen i våra bostadsområden och citykärnor. Exempel på åtgärd är att man tar fram en flik på kommunens sajt som heter biologisk mångfald. Den kan innehålla tips, listor med växter och länkar till lokala föreningar som arbetar med att utveckla den biologiska mångfalden i kommunen.
  • kartlägga och minska giftiga miljöutsläpp.
  • satsa på cykelbanor.
  • effektivisera och göra kollektivtrafiken miljövänlig.
  • fortsätta med att omvandla kommunens fordon till en miljövänlig fordonsflotta.