Införande av potatisodling för Elever i Mellanstadiet

Att ha kontakt med jorden där man bor och att lära sig att odla är både kul och viktigt ur ett beredskapsperspektiv. Varför inte lära våra elever i kommunen att, på ett praktiskt och roligt sätt, förstå sambandet mellan jord och bord. Ett bra sätt är att alla elever i mellanstadiet i kommunen får lära sig att odla potatis i undervisningen och att man sedan tillagar det för en härlig avslutningsmåltid tillsammans.


Fördelar med detta är:

  • Eleverna får praktisk kunskap och förståelse för odling.
  • Det blir ett positivt avbrott i undervisningen, som ofta är digital.
  • Det är bra ur ett beredskapsperspektiv.
  • Eleverna får en närmare relation till jorden där de bor.
  • Eleverna får njuta frukterna av sitt arbete med en gemensam måltid av sin egenodlade potatis. ”Som man sår får man skörda.”

Att få odla potatis i tidig ålder är något man sedan har med sig hela livet.


Med hänvisning till ovanstående yrkar vi följande:

  • att kommunen ger förutsättningar för alla elever att få möjlighet att odla potatis i undervisningen någon gång under mellanstadiet.


Marie Ericsson Drotte

Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Socialnämnden
Lokalpartiet fd. Strängnäspartiet