Lokalpartiet Motioner och Interpellationer

Se alla våra motioner och interpellationer lagda i Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun. 

LOKALPARTIET Motioner

Oppositionsråd, partiledare, led. KF
Lokalpartiet

KF nov 2023 (initierad av Viktor Elgholm (BUN) | Mobilfri skoltid för kommunala grundskolor
Läs här …

Gruppledare, Led. KF
Lokalpartiet

KF maj 2024 | Införande av potatisodling för mellanstadieelever
Läs här …

KF april 2024 | Införande av avpersonifierade ansökningshandlingar och ökad transparens vid tillsättning av kommunala tjänster för att motverka korruption och jäv
Läs här …

Led. KF
Lokalpartiet

KF nov 2023 | Förenklat bygglov med hjälp av AI
Läs här …

 

LOKALPARTIET Interpellationer

Lars Larsson

Oppositionsråd, partiledare, led. KF
Lokalpartiet

KF nov 2023 | Hur ser prioriteringarna ut när det gäller investeringar till byggnationer i kommunen?
Läs här …

KF nov 2023 | Krävs det att Skolinspektionen hotar med sanktioner för att majoriteten ska agera?
Läs här …

KF feb 2023 | Har Strängnäs kommun någon praktisk uppföljning av hur arbetet mot mobbning fungerar?
Läs här …

Marie Ericsson Drotte

Gruppledare, Led. KF
Lokalpartiet

KF okt 2023 | Hur ser Strängnäs kommuns säkerhets- och krishantering ut och vem har ansvaret för vad?
Läs här …

KF mars 2023 | Om yttrandefrihet, demokrati och debattklimat
Läs här …


KF dec 2022 | RAR i Sörmland – resultat för deltagare från Strängnäs

Läs här …

Thomas Timan

Led. KF
Lokalpartiet

KF 2024