Snabbrapport KF april 2024

Månadens förspel

Innan själva mötet öppnade hade vi ledamöter en utbildning om medborgardialog och komplexa problem i fullmäktigesalen. Vi fick lära oss att ”en bra dialog” är kunskapsbyggande, relationsbyggande och deeskalerande.  

I dagens samhälle är många politiska frågor både spänningsladdade och komplexa och det i kombination med sociala medier kan skapa en otrevlig situation. Därför menade föreläsaren att det är viktigt att sätta frågan i mitten och involvera alla typer av aktörer, som är inblandade i den, och både formulera problemet och möjliga åtgärder tillsammans.

Viktigt om medborgardialog på KF-mötet i april.

Månadens problemprojekt

Projektet i Kalkudden med att ansluta till VA-systemet har blivit en långbänk med många frågetecken. Så att David Aronsson (v) ställde relevanta frågor med en interpellation var mycket bra.   

Kostnaden har ökat från 110 till 170 miljoner och enligt avtal ska kontraktsarbetet vara färdigställt till slutbesiktning senast 2025-03-20. Men enligt ny tidplan för etapp 2 (2023-11-20) är entreprenaden som helhet besiktningsbar först 2026-03-16. Granskning av underlag pågår för bedömning om vilken tidsförlängning som är berättigad. Så än har vi inte sett slutet på detta projekt.  

Månadens moralfrågor

Korruption och jäv i kommunen var uppe på månadens KF-möte. Liberalernas Sofia Könberg ställde en interpellation i frågan och jag (Marie Ericsson Drotte) Lokalpartiet lade en motion med förslag att kommunen ska införa avpersonifierade ansökningshandlingar till tjänster och även att alla CV:s för tillsatta tjänster ska vara offentliga. Dessa förslag ville vi skulle läggas till i kommunens riktlinjer för jäv och korruption.

Se motionen här: Införande av avpersonifierade ansökningshandlingar och ökad transparens vid tillsättning av kommunala tjänster för att motverka korruption och jäv

Vi ser fram emot svaren både på interpellation och motion. Det ska bli mycket spännande med interpellationsdebatt förhoppningsvis på nästa KF.

Månadens miljö- och turistidé

Miljöpartiets Ove Jansson lade en motion om att skapa ett Naturum för Mälaren i Strängnäs kommun.  

I motionen står det: ”Ett Naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde. Det är en verksamhet med aktiviteter, inte bara en byggnad och utställning. Naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden. Besöket ska också vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka mer.”

Ett trevligt förslag som skulle främja kunskapen i kommunen om Mälaren och naturen och också vara en fin turistattraktion. Heja säger vi i Lokalpartiet till det!

Månadens cykelfrågor

Det kommer in väldigt många e-förslag och medborgarförslag om cykelbanor till KF. Så även denna gången. Nu var det ändring av cykelled till Kalkudden i Mariefred ställd av mariefredsbon Bie Seipel, som framfördes. Ytterligare ett medborgarförslag om att anlägga cykelbana till Stallarholmen avhandlades på detta möte.

Bie Seipel var uppe i talarstolen om e-förslag om ändring av cykelled till Kalkudden i Mariefred.

Vi längtar verkligen efter att kommunen gör en uppdaterad genomgång av behovet av cykelbanor i kommunen och efter det också en prioriterad tidsplan med budget. Det skulle underlätta hanteringen av alla dessa frågor i KF om cykelbanor och också kunna ge klara svar till frågeställarna.  

Månadens tvärvändning

När ärendet om markanvisningsavtal för värmeverket kom upp vände majoriteten och lyssnade på nya argument och information som kom från Vänsterpartiet.

Saken det gällde var att kommunen skulle sälja en bit mark som ligger i anslutning till värmeverket där de kan utvidga sin verksamhet. Motargumenten var att det var jordbruksmark och ligger nära naturområde. Dock skulle kommunen få cirka 10 miljoner betalt för tomten.  

I motsats till mycket annat som majoriteten presenterar, så gick vi först på majoritetens linje, att sälja. Men sedan röstade även vi i Lokalpartiet med övriga oppositionen att ärendet skulle återremitteras för att få mer fakta om de affärsmässiga grunderna på bordet. Bra där Jacob (m), KSO, att lyssna och agera efter ny input.

Jacob Högfeldt, KSO, (m) kallade alla gruppledare till överläggning i frågan om markanvisning.

Månadens IT-beslut

En ny riktlinje för informationssäkerhet röstades igenom. Den innehöll verkligen mycket olika saker och såg genomarbetad ut. Frågan är om det är möjligt att få denna på plats inom en rimlig framtid. Det var ett flytande dokument och inget slutdatum var satt mer än att de delar som ingår i ISO-standarden gällande ”Cyberhetssäkerhetslagen” kommer att behöva vara implementerade senast 2025-01-01.  

Det är ett gediget arbete som behöver göras och vi ställer oss frågorna: 

När kommer alla inloggningar till systemen att vara personliga? 

Och när kommer tvåfaktorautentisering på samtliga känsliga system?

Dessa frågor kommer vi i Lokalpartiet att framställa till nästa KF-möte för att få svar på.  

Månadens jippi!

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att tillgänglighetsanpassa en badplats för varje kommundel efter Vänsterpartiets motion. Det gillar vi! 

Under 2024 kommer detta att ske på uppdrag från Teknik- och fritidsnämnden att utföras av fritidsenheten i kommunen.

Se alla ärenden här för Kommunfullmäktigemötet i april 2024.

Månadens Lokalpartiet

Just nu har vi vår första e-omröstning, med tre olika frågor som handlar om skolan i kommunen, i systemet Demokrationline. 

E-omröstningarna pågår fram till den 5 maj 2024.

Lokalpartiet gör detta för att vi vill utveckla den lokala demokratin och lyssna på invånarnas röster. Vårt parti kommer att arbeta för det resultat som omröstningarna ger som våra förslag i de politiska församlingarna i kommunen. 

Om du bor i Stallarholmen, Mariefred eller Åker har du möjlighet att rösta. E-omröstningen bygger på postnummer, alltså var du bor. 

Mer info om e-omröstningarna hittar du även på vår sajt: lokalpartiet.se  

 

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Lokalpartiet (fd Strängnäspartiet)