Vår Vision

Ett starkt lokalsamhälle där vi hjälper varandra i demokratisk anda.

  • Stark demokrati med lokalt röstsystem
  • Starkt lokalsamhälle med lokal/nära matförsörjning
  • Transparent ekonomi
  • Starkt skolsystem med kunskap i centrum
  • Mötesplatser där vi träffas och skapar saker tillsammans