PÅVERKA POLITIKEN MED OSS

Lokalpartiet kommer att ha flera olika aktiviteter under 2024. Hjärtligt välkommen!

Möt oss 2024!

Följ Strängnäspartiet i sociala medier: Facebook och Instagram.

Läs våra Snabbrapporter från Kommunfullmäktige, varje månad, för att hålla dig uppdaterad om lokalpolitiken.

FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER & WORKSHOPS 


UTBILDNINGAR

7 maj 2024 Utbildning om intern- och extern kommunikation för våra olika grupper.

STYRELSEMÖTEN

3 april 2024 kl. 19.00 Kommunhuset Strängnäs

ÅRSMÖTE

10 april 2024 kl. 19.00 Kommunhuset Strängnäs

GRUPPMÖTEN

Varje torsdag kväll innan Kommunfullmäktige.
Tid: Kl. 19.00
Lokal: Hertig Karl, Kommunhuset, Strängnäs

Sammankallande: Marie Ericsson Drotte, gruppledare
OBS! Anmäl till gruppledaren om du kommer.
Motioner och interpellationer lämnas in 7 dagar innan gruppmöte till gruppledaren.

Alla medlemmar – hjärtligt välkomna!

Torsdag 13 JUNI (KF 17 juni)

Torsdag 15 AUG (KS 23 aug)
Torsdag 12 SEPT (KS 18 sept)
Torsdag 3 OKT (KS 9 okt)
Torsdag 31 OKT (KS 6 nov)
Torsdag 28 NOV (KS 4 dec)

MEDLEMSMÖTEN

Fredags-AW

För alla politikintresserade på Bishop Arms, Strängnäs kl. 17–19, en gång i månaden.

Fredag 31 maj
Fredag 28 juni
Fredag 30 augusti
Fredag 27 september
Fredag 26 oktober
Fredag 29 november
Fredag 13 december

Ingen anmälan krävs – det är bara att slinka in och ha trevligt!