Åker/Länna

Engagera dig i Lokalpartiets grupp i Åker/Länna.
Kontakta: Ylva Binder för mer info.

LOKALPARTIET/ÅKER

”1 miljard spenderas på badhus och sporthallar i Larslunda i Strängnäs, samt en renovering av kommunhuset. Vi vill använda dessa pengar på ett helt annat sätt.”

Hur vill vi se att våra skattemedel spenderas i Åker?
  • Skolan – Öka skolpengen, se till att våra ungdomar går ut med fullvärdiga betyg.
  • Vård/omsorg – Vi vill ha vårdcentral, tandläkare och bra äldrevård i Åker.
  • Samhällsbyggnad – Renovera och bibehåll vårt centrum i Åker, inte mot Läggesta.
  • Ungdomar/fritid – Återetablera fritidsgården där den ursprungligen var. Folkets Hus för folket i Åker.
Vi vill också att: Riaskogen, utmed Lundby kärr, och Visnaren rensas på sly, badet vid pumphuset snyggas upp, området som tidigare var macken röjs upp, potthål fixas, högt vattenstånd och slussar åtgärdas så dagvatten kan hanteras, belysning lagas vid grusplanen och att konstgräs anläggs till ÅIF.

Bli medlem och/eller stöd oss

Stort tack på förhand! Alla bidrag hjälper oss i vårt arbete att jobba för starkare lokal demokrati i hela vår kommun.

Bli medlem i Lokalpartiet: 100 SEK per år och få alla våra inbjudningar och var med och påverka politiken direkt.

Du har också möjlighet att stödja oss med valfri summa. Vill du att ditt bidrag ska gå till Åker – skriv Swish Åker på meddelanderaden.