AKTIONSgrupper

Är du engagerad och vill vara med i någon av våra aktionsgrupper som stöttar våra nämndrepresentanter – anmäl dig nu och få direkt påverkan på politiken. 

Sidan är under uppbyggnad.

Skola – Utbildning (BUNG)

Engagera dig!

Det här är gruppen för dig som vill vara med och utforma skol- och utbildningspolitiken i kommunen. Dina idéer och engagemang är viktigt! Du är med och tar fram politik som stöttar vår representant i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) Viktor Elgholm.
Kontakta honom här: viktor.elgholm@strangnas.se

Social – OMSORG (SNG)

Engagera dig!

Det här är gruppen för dig som vill vara med och utforma socialpolitiken i kommunen. Dina idéer och engagemang är viktigt! Du är med och tar fram politik som stöttar vår representant i Socialnämnden (SN) Marie Ericsson Drotte.
Kontakta henne här: marie.ericssondrotte@strangnas.se

Miljö- och SamhällE (MSG)

Engagera DIG!

Det här är gruppen för dig som vill vara med och utforma miljö-och samhällsbyggnadspolitiken i kommunen. Dina idéer och engagemang är viktigt! Du är med och tar fram politik som stöttar vår representant i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) Thomas Timan, vår representant i Teknik- och fritidsnämnden (TFN) Anders Thorslund och vår miljörepresentant Warren Brandt.
Kontakta Thomas Timan som är sammankallande för gruppen här: thoman.timan@strangnas.se

TRYGGHET–SÄKERHET– BEREDSKAP (TSBG)

ENGAGERA DIG!

Vi anser att områdena trygghet, säkerhet och beredskap är mycket viktiga att arbeta aktivt med för en positiv samhällsutveckling. Därför har vi tillsatt den här tvärpolitiska gruppen som tar fram idéer kring hur vi ska arbeta med dessa frågor i kommunen. Dina idéer och engagemang är viktigt!
Kontakta Kenneth Jonsson som är sammankallande för gruppen här: kenneth@jourbilsgruppen.se