Kommundelsgrupper

Engagera dig i någon av våra kommundelsgrupper och var med att utarbeta Lokalpartiets politik för det lokala samhället.

HÄRAD

ENGAGERA DIG!

Våra grupper är under uppbyggnad. Kontakta Lars Larsson för mer info.

MARIEFRED

Engagera dig!

Våra grupper är under uppbyggnad. Kontakta Lars Larsson för mer info.

STALLARHOLMEN

ENGAGERA DIG!

Våra grupper är under uppbyggnad. Kontakta Lars Larsson för mer info.

STRÄNGNÄS

ENGAGERA DIG!

Våra grupper är under uppbyggnad. Kontakta Lars Larsson för mer info.

ÅKER/LÄNNA

ENGAGERA DIG!

Våra grupper är under uppbyggnad. Kontakta Ylva Binder för mer info.