Alla våra politiker
i Lokalpartiet

Kommunfullmäktige

Lokalpartiets folkvalda representanter i Kommunfullmäktige.

Lars larsson

Ledamot Kommunfullmäktige

Marie Ericsson Drotte

Ledamot Kommunfullmäktige

Thomas TIman

Ledamot Kommunfullmäktige

Thomas Drakengren

Ersättare Kommunfullmäktige

Andrea Mörner

Ersättare Kommunfullmäktige

Partiledning oCH nämnder M.FL

Lars Larsson

 • Oppositionsråd
 • Partiledare
 • Ledamot, Kommunfullmäktige
 • 2:e vice ordf., Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordf., Krisledningsnämnden
 • Styrelseledamot i Solör Bioenergi Strängnäs AB
Läs mer om Lars här …

Marie Ericsson Drotte

 • Gruppledare
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Socialnämnden
 • Ledamot Valberedningen
 • Ledamot Klimatrådet
Läs mer om Marie här …

Jacob Lönnebring

 • Partisekreterare
Läs mer om Jacob här …

Thomas TIMAN

 • Ersättare Miljö- och Samhällbyggnadsnämnden (MSN)
Läs mer om Thomas här …

Henrik Mörner

 • Ersättare Socialnämnden (SN)
Läs mer om Henrik här …

Viktor Elgholm

 • Ersättare Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
Läs mer om Viktor här …

Anders Thorslund

 • Ersättare Teknik- och Fritidsnämnden (TFN)
Läs mer om Anders här …

HILLARY NAMBWAYA

 • Ersättare Kulturnämnden (KN)
Läs mer om Hillary här …

MONIKA ERIKSSON BERTILSSON

 • Ledamot kommunbolaget SFAB/SBAB
 • Nämndeman
Läs mer om Monika här …

HÅKAN BERTILSSON

 • Ledamot Kommunrevisionen
Läs mer om Håkan här …