ANders Thorslund

Motto: Allt går att lösa!

Ålder: Född i maj 1978.
Bor: Centrala Strängnäs.
Yrke: IT-chef.
Erfarenheter: Befälhavare i Sjöräddningssällskapet, utbildad fuktkontrollant och fd. räddningsdykare.
Mina hjärtefrågor inom politiken: Ett samhällsbyggande i världsklass. Jag vill att de styrande får upp ögonen för Strängnäs kommun, satsar på turismen, utvecklar hela kommunen och ser till att vi får blomstrande centrum.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:
  • Hålla koll på Larslundabygget med simhall och idrottshall, så det går enligt plan och inte orsakar onödiga extra kostnader för kommuninvånarna.
  • Vattenförsörjningen i kommunen ska fungera på ett bra sätt.
  • Få sammanhängande och fler cykelbanor.
  • De äldre ska få bra mat på kommunens boende och att måltidsservice fungerar bra.
Politiska uppdrag
  • Ersättare, Teknik- och fritidsnämnden (TFN)