Henrik Mörner

Motto: Upprepa aldrig samma misstag.

Ålder: Född i februari 1963.
Bor: Ulvhäll, Strängnäs.
Yrke: Key Account Manager, Swedwise AB.
Mina hjärtefrågor inom politiken: Att kunna bidra till en förändring/förbättring inom våra kärnuppdrag skola och äldreomsorg. Det är meningen att vi ska ta hand om varandra och prioritera rätt.

I Strängnäs kommun vill jag främsta arbeta för att: 
  • Skapa en öppnare och tillgängligare kommunal förvaltning. Invånarna ska kunna nå våra tjänstemän så lätt som möjligt. 
  • Stärka kopplingen till uppdraget för förvaltningen med tydligare målsättningar.
  • Förbättra Överförmyndarmyndigheten.
  • Skapa en gemensam föreningsservice för kommunens föreningar. 
  • Öka produktiviteten och effektiviteten i förvaltningen.
Politiska uppdrag
  • Ersättare, Socialnämnden