Hillary Nambwaya

Motto: Det är aldrig för sent.

Ålder: Född i juli 1983.
Bor: Finninge, Strängnäs.
Yrke: Elektriker och entreprenör inom bygg-, restaurang- och hälsobranschen. 
Erfarenhet: Varit kontaktperson för ungdomar som kommit in på fel bana. Jag arbetar för att få in dem på rätt spår i livet och att arbeta förebyggande, så att inte fler ungdomar hamnar fel.
Mina hjärtefrågor inom politiken: Att arbeta förebyggande med ungdomar, så de inte hamnar i kriminalitet. 

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att: 
  • Förbättra fritidsverksamheten för ungdomar i kommunen
  • Det skapas ett aktivitetshus för både ungdomar och äldre att mötas i. 
  • Motverka ungdomskriminaliteten.
Politiska Uppdrag
  • Ersättare Kulturnämnden