LOKALPARTIETS STYRELSE

Strängnäspartiets/Lokalpartiets styrelse som valdes vid årsmötet den 23 april 2023.

StYRELSE FÖR STRP/LOKALPARTIET under mandatperioden 2022–2026

Val efter årsmötet 10 april 2024.

Ordförande: Lars Larsson
Sekreterare: Marie Ericsson Drotte
Kassör: Thomas Drakengren (nyvald)
Ledamot: Thomas Timan
Ledamot: Andrea Mörner
Ledamot: Viktor Elgholm (nyvald)
Ledamot: Jacob Lönnebring (nyvald)
Ledamot från kommundelsgrupp Mariefred:
Ledamot från kommundelsgrupp Åkers styckebruk:
Ledamot från kommundelsgrupp Stallarholmen:


Fördelning av uppdrag för STRP/LOKALPARTIET under mandatperioden 2022–2026

Oppositionsråd och partiledare: Lars Larsson
Gruppledare: Marie Ericsson Drotte
Partisekreterare: Jacob Lönnebring

Kommunstyrelsen: Lars Larsson (2:e vice ordf.)

Kommunfullmäktige Ledamöter
Lars Larsson
Marie Ericsson Drotte
Thomas Timan
Thomas Drakengren (ers.)
Andrea Mörner (ers.)

Valberedningen: Marie Ericsson Drotte (led) och Thomas Timan (ers.)
Socialnämnden: Marie Ericsson Drotte (led) och Henrik Mörner (ers.)
Barn- och utbildningsnämnden: Viktor Elgholm (ers.)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Thomas Timan (ers.)
Kulturnämnden: Hillary Nambwaya (ers.)
Teknik- och fritidsnämnden: Anders Thorslund (ers.)
Krisledningsnämnden: Lars Larsson (2:e vice ordf.)
SFAB/SBAB: Monika Eriksson Bertilsson (2 v. ordf.)
Arvodesberedningen: Thomas Drakengren (led)
Klimatrådet: Marie Ericsson Drotte (led)
Kommunrevisionen: Håkan Bertilsson (led)

Revisorer för Lokalpartiet: Håkan Bertilsson och Ingvar Wallenberg (nyvalda).