marie Ericsson Drotte

Motto: Ingenting är omöjligt!

"Jag vill arbeta för en starkare lokal demokrati. Det betyder bland annat mycket bättre insyn i den kommunala verksamheten, medbestämmande genom e-omröstningar och mer värde för varje skattekrona genom effektivare förvaltning."

Ålder: Född i december 1966.
Bor: Centrala Strängnäs. 
Yrke: Entreprenör och kommunikatör.
Mina hjärtefrågor inom politiken: Att öka demokratin och friheten för människor samtidigt som det är viktigt att värna den från yttre och inre hot. Det gör man bland annat genom ökat invånarinflytande på flera olika plan. 

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:
 • Nå en nollvision för hemlöshet.
 • Alla kvinnor ska ha rätt till ett fritt liv med egenmakt. Det inkluderar att arbeta mot hederskultur och -förtryck.
 • Införa e-demokrati med ett lokalt röstsystem i kommunen för invånarna. 
 • Öka byggandet av mindre och billiga bostäder.
 • Värna våra fina miljöer och lokala näringar, såväl i stad som på landsbygden.
 • Skapa ett sammanhängande nät av cykelbanor och förbättra kollektivtrafiken.
 • Stärka krisberedskapen.
Politiska uppdrag
 • Gruppledare Lokalpartiet
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Socialnämnden (SN)
 • Ledamot Valberedningen
 • Ledamot Klimatrådet