LOKALPARTIET – Invånarnas röst

Lokalpartiet – är ett lokalt parti för hela Strängnäs kommun – som driver lokala sakfrågor. Vi vill skapa kärnverksamheter av hög kvalitet inom skola och omsorg, öppna upp och modernisera kommunen och öka demokratin genom lokala folkomröstningar.

I samarbete med KD i strängnäs

Flerårsplan
2025–2027

Vi i Lokalpartiet och Kristdemokraterna i Strängnäs har i år en samverkan i en gemensam Flerårsplan 2025–2027.

Ny MOTION I KF JUNI 2024

Upprätta en fond för framtida miljöinvesteringar

Lokalpartiet anser att situationen runt avverkningen av Ulvaskogen är oerhört olycklig. Särskilt med tanke på markstrategin kommunen antog 28/8 förra året. Politiken måste fortsättningsvis ha större möjligheter att skydda, för medborgarna, värdefull natur och skog.

Vår första E-omröstning om skolan är avslutad.

Du hittar mer info om den under menyfliken "Invånarnas röster" här.

Strängnäspartiet BliR Lokalpartiet

Nu tar vårt parti ett historiskt steg och byter namn från Strängnäspartiet till Lokalpartiet (LOK).

Läs mer om varför här …
KF SNABBRAPPORT JUNI 2024

Flerårsplan
2025–2027
I FOKUS

  • Läggestaskolan nu planerad till 2027–2028
  • Strategi för förorenade områden på gång
  • Medborgarförslag om att göra Ulvaskogen till naturreservat

respekt för medborgarnas pengar

Under juni KF i Strängnäs debatterades Flerårsplanen 2025–2027. Se filmen där Lars Larsson, partiledare Lokalpartiet kommenterar den lokala ekonomin och vår egen flerårsplan i samarbete med KD.

Anmärkning på BUN – IGEN!

Se vår film om Kommunrevisionens anmärkning på Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs 2023 och varför vi i Lokalpartiet inte gav nämnden ansvarsfrihet.

Få våra senaste nyheter

Se Snabbrapporter från KF här >

SNABBRAPPORT FRÅN KF | Varje månad efter kommunfullmäktiges möte skriver Lokalpartiets gruppledare en snabbrapport med de viktigaste ärendena som tas upp. Den innehåller också reflektioner och kommentarer. Vi gör detta för dig som inte har tid eller lust att sätta dig in i alla ärenden, men ändå vill hålla dig ajour med den lokala politiken.

Bli MEDLEM I LOKALPARTIET

Som medlem i Lokalpartiet får du insyn i lokalpolitiken i Strängnäs kommun. Vill du engagera dig är du mycket välkommen till någon av våra nämndgrupper, som stöttar våra förtroendevalda. Vi har högt i tak och engagemang i alla kommundelar.
Endast 100 SEK för hela året 2024.

Det här får du som medlem:
  • Vårt nyhetsbrev och månadens Snabbrapport från KF.
  • Möjlighet att engagera dig i lokala frågor du brinner för.
  • Inbjudan till våra gruppmöten.
  • Möjlighet att delta i alla våra aktiviteter.
  • Inbjudan till vårt trevliga AW – en gång i månaden.
  • Möjlighet att påverka beslut direkt i vårt demokratiska röstsystem.
Ett litet bidrag gör skillnad

Stöd lokalpartiet

Med ditt bidrag når vi ut ännu bättre med vårt budskap.