Införande av avpersonifierade ansökningshandlingar och ökad transparens vid tillsättning av kommunala tjänster för att motverka korruption och jäv

KF APRIL 2024

Den kommunala förvaltningen ska bestå av kompetenta och professionella medarbetare med bästa möjliga utbildning och relevant erfarenhet. Tyvärr ökar korruption och jäv inom kommuner, stat och myndigheter i Sverige. Detta motverkas med utökad anonymitet och transparens vid tillsättning av tjänster.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Lokalpartiet följande tillägg i Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv i Strängnäs kommun:

Att det under rubriken punkt 8. Jäv och andra intressekonflikter läggs till:

8.1 Riktlinjer vid tillsättning av tjänster i den kommunala förvaltningen

Den kommunala förvaltningen ska bestå av kompetenta och professionella medarbetare med bästa möjliga utbildning och relevant erfarenhet. För att motverka nepotism och vänskapskorruption/jäv vid tillsättning av tjänster ska:
  • alla ansökningshandlingar vid rekryteringar till förvaltningen i Strängnäs kommun vara avpersonifierade i urvalsprocessen.
  • alla CV:s för tillsatta tjänster i Strängnäs kommun vara offentliga.

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare, Ledamot Kommunfullmäktige
Lokalpartiet fd. Strängnäspartiet