Införande av eldning av trädgårdsavfall vissa veckor under våren och hösten genom beslut av undantag

MOTION av Marie Ericsson Drotte, LOK och Cecilia Siösteen, KD
Kommunfullmäktige Strängnäs 2024-06-17

Det har på senaste tid konstaterats att det eldningsförbud som införts beror på en väldigt snäv tolkning av EU-direktivet gjord av våra myndigheter. Vi tycker det är myndighetsstyrning att förbjuda privatpersoner i vår kommun att elda trädgårdsavfall i sina egna trädgårdar, som man alltid gjort. Om eldning sker på ett brandsäkert sätt ska inte politikerna blanda sig i individens frihet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi följande:
  • att Strängnäs kommun följer Eskilstuna kommuns exempel och beslutar om undantag från denna regel om eldning av trädgårdsavfall i egen trädgård, under några veckor under våren och hösten, enligt förutvarande regler.

Vänligen
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Lokalpartiet fd. Strängnäspartiet

Cecilia Siösteen
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Kristdemokraterna Strängnäs