Upprätta en fond för framtida miljöinvesteringar

MOTION av Thomas Timan
Kommunfullmäktige Strängnäs 2024-06-17

Lokalpartiet anser att situationen runt avverkningen av Ulvaskogen är oerhört olycklig. Särskilt med tanke på markstrategin kommunen antog 28/8 förra året. Politiken måste fortsättningsvis ha större möjligheter att skydda, för medborgarna, värdefull natur och skog.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi följande:
  • att Strängnäs kommun upprättar en fond för framtida miljöinvesteringar med avsikt att köpa, för medborgarna, värdefull skog och natur för kommande generationer.

Vänligen
Thomas Timan
Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN)
Lokalpartiet