Håkan Bertilsson

Motto: Barnen är vår framtid.

Ålder: 69 år.
Bor: I Strängnäs tätort.
Yrke: Förutvarande förvaltningschef, rektor och gymnasielärare. Numera pensionär.
Mina hjärtefrågor inom politiken: Skolan!

Politiska uppdrag
  • Ledamot Kommunrevisionen